Limmerhult Norrgård

Från annonsen på gården 2006 då min far och Cinna köpte den:

Det fria hemmanet Limmerhult!

Limmerhult 1:2 ligger i Nykil socken, Valkebo häradsallmänning i södra delen av Östergötland. Gården är belägen i en, sedan länge, relativt bördig bygd i ett naturskönt och fridfullt område. 
Den är omgiven av både skog och åkermark samt fina beteshagar. 

En vik av sjön Limmern tillhör också gårdens ägor.

Byggnationen består idag av boningshus, ladugård med loge, garage och stall, magasin med flygel för gästrum, vedbod, gästhus med sovloft, utedass och en bastu belägen vid sjön.

Dessutom finns en belyst paddock med ovalbana.

 

Från 1840 kan man utan svårigheter följa olika typer av rättshandlingar, genom sparade dokument, rörande gården. Limmerhults gård var på den tiden klassad till ett halvt mantal, vilket var/är ett historiskt mått på ägandemakt. Detta avslöjade att gården var medelstor och gott kunde föda och bärga ägarens familj samt behövliga tjänstefolk, periodvis upp 
till 10-15 personer. Arealen omfattade strax under 40 hektar, ungefärligen, jämnt fördelade på åker- och betesmark samt blandskog.

Djurhållningen runt sekelskiftet såg/ser ut att ha omfattat några hästar, 
ett drygt tiotal kor och ungdjur samt en liten besättning svin. Idag ser arronderingen på Limmerhult ut på ungefär samma sätt, 35 hektar fördelat på: 15 ha skog, 12 ha åker, 5 ha bete och 3 ha impediment.

Marken i trakten är relativt rik på vilt. Man ser nästan dagligen spår efter vildsvin i skogen och på gärdena runt gården. Olika arter av fågel ses och hörs ofta, på eftermiddagarna hörs änderna från sjön och olika typer av kråkfåglar är aktiva dagtid. Morkullor och duvor har också påträffats vid flera olika tillfällen. Rådjur och hare är ofta synliga vid skogskanterna. Säkerligen stoltserar ett och annat kronvilt i trakterna också framförallt älg och hjort.

 

Senaste kommentaren

05.10 | 17:21

Hedvigs engagemang och förmåga att få kroppar att förändras, både min och hästens, med Kraniosakral behandling är något som med ord inte kan beskrivas rättvist. Det måste upplevas!!

29.11 | 04:47

Hedvig är bara bäst, med engagemang, kunskap, nyfikenhet och fantasi hjälper hon mig och min häst. Rekommenderar henne varmt.

05.03 | 12:12

Har ridit för Hedvig i snart två år o jösses jag har blivit en helt annan ryttare!!!
Har fått ett helt nytt fokus på min kropp o balans både i ridningen men även till vardags. Fantastiskt!!!❤️

Dela den här sidan