Centrerad Ridning®

MIND - BODY - HORSE


Lyssna på  Ridpodden och avsnittet med Lotta Månsson Söderström om Centrerad Ridning®!

Lyssna på Equipodden och avsnittet med Lotta Månsson Söderström om Centrerad Ridning®!

Vad är Centrerad Ridning®?

Centrerad Ridning (CR) är ett nytt sätt att uttrycka de klassiska principerna för ridning, 

genom att använda kroppsmedvetenhet, centrering och bildspråk,
CR har utvecklats av Sally Swift.
Centrerad Ridning svarar på frågan ”hur” när din instruktör talar om
”vad” du ska göra för att kommunicera med din häst.
CR kan ge dig ett nytt perspektiv både på ridning och på andra aspekter av ditt liv.

Hur fungerar det?

Många människor är fångade i fällan av omedvetna vanor. Det sätt du använder din kropp på känns normalt och välbekant, även om du har vanemässiga beteendemönster som gör dig stel, sned eller ur balans.
Naturligtvis känner och reagerar din häst på hur du använder din kropp, rätt eller felaktigt, vilket kan leda till missar i kommunikationen och obehag.
Centrerad Ridning hjälper dig att bli mera medveten om din kropp och dess möjligheter.
Du upptäcker inre balans, lugn och kontroll som möjliggör större frihet, smidighet och förmåga till koordination;
din häst kommer att svara med bättre balans, hållning och framåtbjudning. Du och din häst blir ett och tillsammans kan ni njuta av en öppen kommunikation och lätthet i rörelserna.

Vilka är de grundläggande teknikerna i Centrerad Ridning?

Mjuka Ögon 
Tillåter ett större synfält, ökar medvetenheten om din och din hästs kropp, skapar mindre spänning och lättare, friare rörelser.

Korrekt andning   
Minskar spänning och trötthet, sänker tyngdpunkten, engagerar dina djupa inre muskler och hjälper din häst att bli lugnare och mera uppmärksam.

Centrering
Tar dig till ditt centrum för kontroll och energi, djupt inne i den nedre delen av kroppen, vilket gör din sits stadig och säker. Centreringstekniker kan hjälpa dig uppnå den mjuka kraft och det tydliga fokus som är typisk för de orientaliska stridskonsterna.

Balans eller Byggstenarna   
Rätar upp din kropp och ger dig en äkta och stadig balans över din hästs tyngdpunkt, vilket gör det möjligt för dig att sitta säkert samtidigt som du följer hästens rörelser mjukt och bekvämt.

Jordning 
Leder till en bättre balans, säkerhet och stabilitet genom ökad medvetenhet om din kontakt med din häst och med marken via dina sittben och fötter.

Hur lär man sig centrerad ridning?

Centrerad ridning använder sig både av uppsuttet arbete och avsuttna övningar (markarbete) skapade för att lära sig anatomi och funktion eller hur den mänskliga kroppen arbetar och samverkar med hästens rörelser och balans.
Övningar från Alexandertekniken, tai chi och andra discipliner hjälper till att utbilda hjärnan och kroppen till en högre grad av balans och integritet, med särskild tonvikt på hållning och rörelser.
Allt arbete har praktiska tillämpningar inom din gren av ridning och för att lösa rid- eller träningsproblem. Att läsa böckerna ”ett med hästen” och ”Centrerad Ridning” ger en god introduktion,
men att ta lektioner för en utbildad CR instruktör är det bästa sättet att verkligen uppleva Centrerad Ridning och kunna tillämpa det i sin egen ridning.

Vem har nytta av Centrerad Ridning?

CR hjälper ryttare att uppnå sitt eget och sin hästs bästa potential, tar bort rädsla, tvång och onödiga spänningar och hjälper ryttare att förstå hur de ska använda sin kropp bättre.

CR kan tillämpas på alla former av arbete med hästar och för alla typer av hästar och ryttare.

Centrerad Ridnings metoder har används av ryttare, tränare och instruktörer på alla nivåer, från nybörjare och promenadryttare till deltagare i olympiska spel.

 CR används inom terapeutisk ridning och har hjälpt många ryttare att fortsätta rida trots gamla skador eller kroniska sjukdomar. Men framförallt så är Centrerad Ridning fascinerande och roligt.


Om instruktörer i Centrerad Ridning och organisation.

Centrerad ridning utvecklades av amerikanskan Sally Swift, författare av bestsellers.

Idag lärs det ut av CR instruktörer över hela världen. CR instruktörer blir godkända genom att fullfölja en Centrerad Ridning instruktörskurs, nivå 1. Det finns 4 instruktörsnivåer och uppgradering sker genom regelbundet deltagande i uppdateringskurser.

Centered Riding, inc. Är en ideell utbildningsorganisation, med bas i USA, som har bildats för att lära ut och främja Centrerad Ridning, utbildning av CR instruktörer och för att föra Sally Swifts idéer och arbete vidare.

Centrerad Ridning inc publicerar Centered Ridning News, en lista över kurser i Centrerad Ridning samt en katalog över godkända instruktörer och håller en årlig utbildningskonferens som är öppen för alla intresserade. För mera information: www.centeredriding.org

Så här definieras instruktörs-nivåerna i Centrerad ridning

CR Instruktören Nivå 1 är en kompetent ridinstruktör som kan instruera grundstenarna i CR och också applicera dem på hennes/hans disciplin och den nivå där han/hon undervisar.

Han/hon kan undervisa CR-grundstenarna i både avsuttna såväl som uppsuttna övningar.

Instruktören kan också grunderna i CR Bodywork (baserat på Alexanderteknik). Han/hon kan introducera en ny elev till CR-konceptet inklusive ökad kroppsmedvetenhet, balans och harmoni mellan ryttare och häst mm.

Han/hon uppvisar ett CR-kunnande också i sin egen ridning med kroppsmedvetenhet och öppenhet för merlärande. Nivå 1 -instruktörerna kan tillhöra vilken disciplin som helst. Han/hon måste demonstrera egen ridning till samma nivå som han/hon undervisar. Ridning och undervisning kan ske i instruktörens huvuddisciplin.

En Nivå 2 Instruktör I CR är en mer rutinerad och erfaren instruktör. Hon/han kunnig till att applicera CR-konceptet till mer rutinerade CR-elever och mer avancerade ryttare. Hon/han har erfarenhet, utbildning och utveckling i CR att undervisa ridning, såväl som Bodywork och kan introducera Alexanderteknik och Tai Chi i och med att det är den del av grunden i CR.

Hon/han är också mer erfaren i att applicera CR-teknikerna i Hennes/hans egen ridning och undervisning inom den egna disciplinen. Som professionell instruktör har hon/han vidareutbildat sig i ridning, träning och undervisning. Kanske även med officiella examina/diplom. ”Professionell” innebär inte nödvändigtvis att instruktören arbetar heltid som ridinstruktör eller har examina i sitt lands Ridsportförbund. Hon/han är kunnig till att adressera hästen och ryttarens problem under lektionen, inklusive att applicera CR-tekniken i klassisk träning av hästen inom ramen för dennes disciplin. En Nivå 2 instruktör har rätt att undervisa vilken nivå, vilken disciplin hon/han önskar. Men förväntas rida och undervisa på minimum nivå. (Se gärna mer om CR-nivåerna på www.centeredriding.org)

En Nivå 3 Instruktör i CR är en erfaren CR-instruktör som har avancerat och vuxit i både CR-arbetet och hennes/hans huvuddisciplin. Hon/han är kvalificerad att undervisa CR-Open Clinics (introduktionskurser i CR), CR-lektioner applicerat på avancerad ridning. Hon/han har också rätt att ge CR-workshops och demos, uppsuttna såväl som avsuttna. Hon kan undervisa grupper på vilken ridnivå som helst, undervisa rutinerade -och högt utbildade ryttare och kan använda CR-teknikerna för att utveckla träningen av hästar och ryttare inklusive adressera tränings utmaningar. Hon/han har respekt för -och insikt i olika discipliner och kan undervisa CR-grunderna –och teknikerna till ryttare i olika discipliner. Hon/han har djupare kunskaper i Bodywork, inklusive Alexanderteknik. Hon/han har baskunskaperna i biomekaniken hos häst och människa och hur dessa utvecklas under klassisk träning. Hon/han har stor erfarenhet av undervisning och är en god kommunikatör och pedagog, både då hon/han adresserar enskilda elever såväl som grupper. Detta i en klar och organiserad presentation med förståelse för olika sätt av inlärning. Hon/han är professionell, är propert klädd och representerar sig själv och CR väl bland ”hästfolk”.      

En Nivå 4 instruktör i CR har en hög nivå av kunnande och erfarenhet vilken inkluderar undervisning, träning i CR, Bodywork och hästmannaskap. Är kvalificerad att instruera och vidareutveckla andra CR-instruktörer. Hon/han har utökad utveckling som ryttare och instruktör i sin huvuddisciplin och har arbetat/erfarenhet i andra discipliner. Hon/han har stor/lång erfarenhet som CR-instruktör. Och har genom sin CR-lärlingsprocess fördjupat sitt kunnande i Bodywork. En NivåIV instruktör har god kunskap i klassiska principer i hästmannaskap och också i hästens anatomi, biomekanik och utbildningsskalan i klassisk dressyr. Kan applicera CR-teknikerna i träningen av hennes/hans huvuddisciplin och andra discipliner. Håller sig uppdaterad i nya forskningsrön kring hästar. Och också kring tävlingsreglementen och vad tävlingsdomarna ”vill se” etc.

En Nivå IV instruktör har studerat pedagogik inkl. inlärningsstilar, träningsmetoder och kommunikation. Och kan arbeta effektivt och positivt med enskilda elever och grupper av olika åldrar och nivåer. Inklusive avancerade och högt utbildade ryttare och instruktörer. Hon/han kan organisera kurser och arbetar effektivt och proffsigt med publik, externa kursorganisatörer, kursdeltagare och andra hästproffesionella. Hon/han sätter ett gott exempel och är en god förebild som CR-instruktör, hästperson och instruktör av instruktörer. En NivåIV instruktör har djupt kunnande i CR inklusive de två läroböckerna i Centrerad Ridning, CR-grundstenarna, koncept samt övningar. Hon/han har haft sin lärlingstid med som minst 4 NivåIV instruktörer i ett minimum av 40 kursdagar. Hon/han är kunnig i CR-reglementet och har rätt att skriva rekommendationsbrev till Uppgraderande CR-instruktörer. Hon/han håller sig uppdaterad och aktiv i NivåIV-kommittén för diskussioner och omröstningar.

Källa (http://www.centreradridning.n.nu/vad-ar-cr)