Vad är Tellingtong TTouch®?

Det är en välbeprövad metod framtagen av Linda Tellington-Jones som används för att öka hästens kroppsmedvetenhet, balans, finmotorik, precision, välbefinnande samt psykiska och fysiska hälsa samtidigt som den även stärker relationen mellan häst och människa. (Metoden kan användas på alla levande individer så är inte bara bundet till hästar även om det var det vi jobbade mest med med under dessa fyra dagar). Man aktiverar nerver, fascia och förbättrar blodcirkulationen.

Tellingtonmedtoden för hästar består av olika delar:

TTouch är en mjuk behandlingsmetod som bygger respekt och samarbete. Metoden består av olika beröringstekniker som används för att släppa på fysiska och emotionella spänningar, minska stress, förbättra rörlighet och koordination, samt för att läka skador. Forskning* har gjorts som visat att när TTouch utförs aktiveras hjärnvågorna alfa, beta, delta och theta i båda hjärnhemisfärerna hos både den som blir behandlad och hos den som utför TTouch. Att aktiveringen av hjärnvågorna sker på sådant sätt indikerar en balanserad användning av logik och intuition, och kan liknas vid sinnesstämningen man kan uppnå vid yoga och meditation.  
( *Horse 2006 EEG study of equine brainwaves )

Markarbetesövningar/hinder- och ledövningar som är uppbyggda för att öka nervbanorna i hjärnan som leder till ökad villighet till inlärning samt för att förbättra kommunikation, samarbete, koordination och balans hos hästen.

Bodywraps är något som också kan användas som hjälpmedel för att skapa större kroppsmedvetenhet och där med mer balans och bättre koordination. Bodywraps är elastiska lindor som ger ett mjukt och elastiskt tryck och ska inte lindas hårt utan mer bara påminna kroppen om olika kroppsdelar. Vi lekte med bandagen på hästarna under helgen, men jag har tidigare i somras även haft dem på mig själv när jag ridit och det var en häftig upplevelse, jag ville inte ta av mig dem och känslan hästen gav var ungefär att den inte heller ville att jag skulle det. 


Jag har skrivit ett blogginlägg om mina upplevelser på en av mina Tellington-kurser jag gått.