Kommunikation, samarbete, balans, koordination och styrka från marken

Vid arbetet från marken fokuserar jag framför allt på kommunikation, samarbete, balans, koordination, styrka och kroppsmedvetenhet hos både häst och människa. Människans kroppsspråk, kommunikationen och relationen mellan häst och människa. Att du ska få möjlighet att lära dig se hästen som en helhet samt gå in på detaljer utan att döma och få verktyg för att lösa upp eventuella spänningar, både mentala och fysiska för bättre välmående och rörelse hos hästen och dig själv. 

Jag arbetar med inspiration från Centrerad Ridning, Tellington TTouch Method, SWUS uppbyggande träning, tömkörning, balansplattor, akademisk markarbete, join up, mm