Undervisning

Fokus ligger på balans, koordination, kroppsmedvetenhet, samarbete och kommunikation - hitta flow, och få verktyg att komma dit igen oavsett vilken disciplin vi rider. Ökad ryttarkänsla för en trevligare ridupplevelse för både häst och människa. Rida med osynliga hjälper. Förståelse för vad hästen förmedlar till oss. 

Jag väver in, med hjälp av bildspråk, hästens och människans anatomi och biomekanik/biotensigritet, psykologi och förhållningssätt för att förstå en större helhet. Beroende på HUR vi ber hästen att göra något så kommer vi få svar där efter. Allt arbete med hästen sitter i detaljerna i våran egen kropp och sinne. Less is more.


Under den avsuttna ryttarträningen jobbar vi på ryttarens kroppsmedvetenhet och ryttarkänsla för att få förståelse för vad denne i egentligen gör och kommunicerar till hästen utan att slita på vår kamrat i onödan. Vi utför olika övningar och ibland använder vi oss bland annat av pilatesboll, studsmatta/trampolin, balansplattor, franklinbollar med mera för att bli extra medvetna och öka vår proprioception. Vi kan även jobba i parövningar där vi har en person som kan förmedla deras upplevelse under övningar, då vi när vi sitter på hästen inte har samma möjlighet till verbal feedback. 


Vid arbetet från marken med hästen ligger fokus dels på dig som människa, vad du förmedlar med ditt kroppsspråk och positionering, hur du skapar förutsättningar för en så god kommunikation och relation med/till hästen, och dels på att stärka hästens balans, koordination, proprioception, kroppsmedvetenhet och styrka. Vi lär oss även se och få en känsla av vart eventuella spänningar och blockeringar sitter i hästen och får med oss olika verktyg att lösa upp dessa. Arbetet kan ske i olika bomövningar, ledövningar, tömkörning, med mera. 

Jag är utbildad instruktör i Centrerad Ridning nivå II och FT Tamningamadur på Hólar, Island. 
Jag inspireras även av Tellington TTouch, Alexanderteknik, Feldenkrais, Franklinmetoden, med mera i min undervisning både uppsuttet, avsuttet och arbete med hästen från marken.


Jag brinner för att lära mig mer och går kurser, utbildningar och fortbildningar löpande för att förstå mer och bättre, och för att kunna erbjuda mina kunder fler verktyg kring det mesta som har med hästen och människan och våran samvaro emellan att göra.

Min önskan för ryttaren

Min önskan är att du som ryttare ska känna dig stärkt, känsla att du utvecklas som ryttare och hästmänniska, att du och hästen utvecklas tillsammans oavsett era mål, att du får verktyg att få en bättre kommunikation med och förståelse för hästen både som art och som individ. Att du känner att du vill lära dig mer. Att du känner dig trygg och har tillit till din egen känsla, att prova nytt, att ifrågasätta, att vara lekfull.  

Min önskan för hästen

Min önskan för hästen är att den ska känna trygghet och tillit till människan, avspänning både fysiskt och psykiskt för bättre mående och rörelser. Att den ska känna sig hörd och förstådd så den vill visa oss vad vi som ryttare verkligen kommunicerar.

Jag erbjuder ridlektioner, markarbetes-/hästhanterings-/problemlösningslektioner samt avsutten ryttarträning.

Disciplin, ras, ålder och nivå spelar ingen roll.

På Limmerhult har jag tillgång till en fin belyst paddock samt ovalbana i anslutning som går att hyra.

Vill du rida lektion men du har ingen egen häst eller har inte möjlighet att ta med den så kan du hyra häst av mig. Bógatýr (max 80kg) och Kello (töltar ej, max 100kg) finns till förfogande.

All ridning sker på egen risk, hjälm är obligatoriskt! Egen hjälm tas helst med, finns fåtalet lånehjälmar i lite varierande strl. Säkerhetsväst är frivilligt och medtages på egen hand. Tänk på smittorisken och ha alltid rena kläder och utrustning när ni kommer.